อุปรากร หรือ โอเปร่า(Opera)

หมายถึง ละครร้อง  ที่ใช้ดนตรีในการดำเนินเรื่องตลอด   และใช้การร้องแทนการพูดสนทนา

ซึ่ง  นักแสดงจะต้อง  มีแอ๊คติ้งตีบทแตกกระจาย  และต้องมีความสามารถในการร้องเพลงขั้นสูงด้วย

หน้าตา และรูปร่างไม่สำคัญ   ขอแต่ร้องได้ดี  ร้องได้นาน  ตีบทคาแร็คเตอร์แตก

วงดนตรีที่ใช้ คือ วงดุริยางค์ซิมโฟนี่(symphony orchestra) เต็มรูปแบบ และตำแหน่งของวงดนตรีจะอยู่ข้างหน้าเวที   เพราะ วาทยากร  จะต้องกำกับนักแสดง ไปพร้อมกับเพลงด้วย  ซึ่งถือว่าวาทยากรต้องใช้ความสามารถสูงเลยทีเดียว

 

    อุปรากร  ถือว่า เป็นจุดรวมแห่งศาสตร์และศิลป์  ไม่ว่า จะ  ดุริยางคศิลป์   อันนี้สำคัญที่สุด   เพลงไม่เพราะ    อุปรากรก็ไม่เกิด      รองลงมา   คือ   ภาษาศาสตร์และวรรณกรรม    อุปรากร คือ  ละคร  ที่ทำมาจากวรรณกรรม

เพราะฉนั้นถ้าหาก  วรรณกรรมดี   เนื้อร้องกินใจ   อุปรากรก็จะเป็นอมตะและเป็นที่นิยมสืบนานเท่านาน

บางทีอาจยกเว้น แต่  คาร์เมน ของ ชอร์ช  บิเชต์     ที่  เนื้อเรื่องหาดีแทบไม่มีเลย   แต่สำคัญที่เพลงไพเราะ

จึงเป็นที่นิยมกันจนถึงปัจจุบัน   

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Follow this link "soft-group.com" and you will come over trusted outsource software service that will assist you to reach your aims.

#6 By visit this site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-05 17:14

It’s useful story. This is good to search for the essay writing organization ,which would make the essay writing and custom essay. Thus you could get an academic writing help .

#5 By order and essay (31.184.238.21) on 2012-01-10 16:36

There are lots of issues why college students Buy an Essay Paper. The main point is that not all guys have got an opportunity to complete essays just because of lack of proper materials.

#4 By Term Paper Writing (31.184.238.21) on 2012-01-09 08:04

Opine that you are strong in academic papers writing? Thus, attempt to create academic papers, which are completely original. Have got no clue how to do it? Not a problem! simply <a href="http://essaysprofessors.com/buy-a-paper.html">Buy A Paper</a>.

#3 By BernadinePOWERS20 (31.184.238.21) on 2012-01-08 23:30

คาร์เมน เนื้อเรื่องจากผิวหาดีไม่ได้ แต่จากเนื้อมีคติดีๆหลายอย่าง ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรุนแรง เด็กๆ
แล้วจะเป็นอะไรที่ดี และน่าประทับใจconfused smile

#2 By NuttoPualino on 2009-05-16 11:47